Tapasz - önfegyelem. Néhány gondolat és egy házi feladat.

Kedves Tanítványok!
Eheti témánkban, azaz az önfegyelem, erőfeszítés (önmegtartóztatás, önsanyargatás, vezeklés...) témában még pár szó és egy házi feladat:
Patandzsáli a tapasz szót használja, melynek egyik jelentése: "ami hőt vagy energiát gerjeszt". A tapasz - a tanulmányok és a tettek gyümölcsének felajánlása mellett - az egyik első lépés a jóga felé (P. 2/1), és alapvetően az energia megtartására irányuló gyakorlást jelenti, ami ahhoz kell, hogy legyen koncentrálnivaló Erőnk. Persze hogy ezt aztán mire fordítjuk, az sem mellékes dolog, de erről picit később. :)

"Az önfegyelmezés eredményeképpen megszűnnek a testi tisztátalanságok, akkor pedig a test és az érzékek sajátságos képességekre tesznek szert." (P. 2/43) Ezek a különleges képességek ugye sokak számára nagy vonzerőt, viszont egyben gyakori csapdalehetőséget is jelentenek!
Házi feladat: Nézz körül a Téged körülvevő ingerek között, és vizsgálj meg közelebbről egy példát, amire illik a következő passzus. Majd keresd meg ezt a jelenséget Önmagadban! Jó vizsgálódást és tapasz-talást, örömteli megismerést kívánok,

szeretettel,
Vera

És akkor íme a szövegrészlet:
"Tudhatod, hogy azok démoni természetűek, akik túlságosan kínozzák a testüket az írások által elő nem írt módon. Azért teszik ezt, mert kéjvágyuk és az érzéki tárgyakhoz való ragaszkodásuk önzéssel és hiúsággal töltötte el őket. Oktalanságukban meggyöngítik minden érzékszervüket és bántalmaznak engem, a testnek lakóját." (Bhagavad Gíta, kiemelés tőlem)
Vagy ahogy Sw. Prabhavananda írja szútramagyarázatában:

"Ha az önfegyelmezést az önfegyelmezés kedvéért űzzük, könnyen az önkínzás perverz szokásává fajulhat; és ez újabb veszedelem: az eszközök túlzott előtérbe helyezése közben szem elől tévesztjük magát a célt. Keleten és Nyugaton egyaránt megtalálható ez a gyakorlat: a szőrcsuha, a csomós ostor, a szögekkel kirakott ágy." (Patandzsáli Jóga-Aforizmái. Szanszkritból angolra fordította és kommentárokkal ellátta: Swami Prabhavananda és Christopher Isherwood. London, George Allen and Unwin Ltd. 22. o. kiemelés tőlem, vagy: http://terebess.hu/keletku…/…/Patandzsali-Joga-aforizmai.pdf)